Retningslinjer
DjursLIVE
Syddjurs Kommune – Norddjurs Kommune – Destination Djursland
Retningslinier for optagelse af arrangementer i kultur- og oplevelseskalenderen DjursLIVE
Ved optagelse gælder at:
  • arrangementet skal være åbent for alle
  • kultur arrangementer har høj prioritet
  • særlige sportsarrangementer og lignende har høj prioritet
  • arrangementer medtages efter en vurdering af arrangementets karakter og gennemslagskraft
Som hovedregel fremhæves følgende arrangementer ikke:
  • træningsaftener
  • løbende foreningsaktiviteter
  • bankospil/pladespil o.lignpolitiske og religiøse møder
  • programmer for almindelig filmforevisning i biografer
Arrangøren er selv ansvarlig for indlægning af arrangementer i Kultunaut.
Redaktionen er ansvarlig for, at optagelse i DjursLIVE sker efter ovennævnte retningslinjer.
Musik Teater
Kunst Sport
Natur Foredrag
Film Børn
Andet
Dag Uge Måned Alle
Admin - Login/logout